Produk

SIZE : 18,2 X 100 X 120 CM

 • Papan atas : 2 X 10 X 100 cm          ( 11 pcs) atas, (11 pcs) bawah
 • Stenger : 2,5 x 10 x 120                   (3 pcs) atas,  (3 pcs ) bawah
 • Balok : 10 x 10 X 15                          (3 pcs)
 • Balok : 10 x 10 x 20                          (6 pcs)

SIZE : 15,5 X 100 X 120 CM

 • Papan atas : 2 X 10 X 100 cm               (11 pcs)
 • Stenger : 2,5 x 10 x 120                         (3 pcs)
 • Balok : 10 x 10 X 15                                (3 pcs)
 • Balok : 10 x 10 x 20                                 (6 pcs)
 • Papan bawah : 2 x 10 x 100                  (5 pcs)
 • Cocok : cocok untuk recking DOUBLE DEEP

SIZE : 15,5 X 100 X 120 CM

 • Papan atas : 2 X 10 X 100 cm               (10 pcs)
 • Balok : 5 x 10 x 120 cm                          (3 pcs)
 • Cocok untuk recking DRIVE IN

SIZE : 15,5 X 100 X 120 CM

 • Papan atas : 2,5 X 10 X 100 cm            (9 pcs)
 • Stenger : 2,5 x 15 x 120                        (3 pcs)
 • Balok : 9 x 15 x 15 cm                           (9 pcs)
 • Papan bawah : 2,5 x 15 x 120              (3 pcs)
 • Cocok untuk recking DRIVE IN

SIZE : 19 X 100 X 120 CM

 • Papan atas : 2 X 10 X 100 cm                (9 pcs)
 • Stenger : 5 x 10 x 120                            (7 pcs)
 • Balok : 9 x 10 x 120 cm                          (3 pcs)
 • Papan bawah : 2 x 10 x 120                  (3 pcs)
 • Cocok untuk load di atas 2 tons
 • SIZE : 16 X 120 X 150 CM
 • Papan atas : 3 x 20 x 150                           (6 pcs)
 • Balok : 8 x 10 x 120                                     (4 pcs)
 • Papan bawah : 3 x 20 x 150                       (6 pcs)
 • Load DINAMIS : <5 ton
 • Cocok untuk row material, gula, trigu, tepung dll
 • SIZE : 15 X 120 X 150 CM
 • Papan atas : 2,5 x 10 x 120                       (9 pcs)
 • Balok : 5 x 10 x 120                                    (4 pcs)
 • Papan bawah : 2,5  x 10 x 120                  (6 pcs)
 • Load DINAMIS : <2 ton
 • Cocok untuk row material, gula, trigu, tepung dll